Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Regulamin

1. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:

  • ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat.  Jeżeli pies jest starszy lub młodszy,  może wystartować tylko po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie;
  • prowadzony jest na smyczy lub na lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży.  Kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.
  • posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (do wglądu organizatorów przy stracie)
  • w przypadku suk- zabrania się startu suk w ciąży, suk do 6 tyg. po porodzie, suk w okresie rui,
  • nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w marszu

 

2. Podczas przebywania na terenie imprezy, obowiązkiem właścicieli jest sprzątanie po swoich psach. Woreczki na odchody zapewnia organizator.

3. Przez cały czas trwania imprezy tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

4. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

5. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

6. W przypadku uczestnictwa z psem ze schroniska opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za psa i jego zachowanie podczas imprezy.

7. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Osoby poniżej 16 roku życia. muszą być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania dogtrekkingu.

11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

14.OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

15. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy dogtrekkingu podczas ogniska oraz szczególną troskę o środowisko naturalne.

16. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może zostać przełożona, o czym poinformujemy zainteresowanych.

17. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Gorąco zapraszamy do udziału w imprezie! Rozsyłajcie zaproszenia swoim znajomym!

Tak się bawiliśmy w poprzednich latach